هر روز یک جمله از بزرگان را اینجا مینویسیم. یک جمله از بزرگان،که به نظر شما بهترین است را از طریق قسمت نظرات برای ما بفرستید.

         

جمله اول از: دکتر علی شریعتی:خدایا مرا از این فاجعه پلید " مصلحت پرستی " که چون همه کس گیر شده وقاحتش از یاد رفته و بیماری شده است که از فرط عمومیتش هر که از آن سالم مانده باشد بیمار مینماید مصون بدار "تا به رعایت مصلحت حقیقت را ذبح شرعی نکنم"

            


         

وصیت نامه دکتر علی شریعتی را از اینجا دانلود کنید (ارسال  شده توسط آقای مهدی شمس)

جمله دوم از :دکتر علی شریعتی: (ارسال توسط آقای ناصر زینالی)

خدایا

بگذار هرکجا تنفراست بذرعشق بکارم

هرکجا آزادگی هست ببخشایم

وهر کجا غم هست شادی نثار کنم

الهی توفیقم ده که بیش ازطلب همدلی همدلی کنم

بیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم

زیرا در عطا کردن است که ستوده می شویم

و در بخشیدن است که بخشیده می شویم.

                   

جمله سوم: شما مسئول چیزهایی که مردم دربارۀ شما فکر میکنند نیستید
اما مسئول چیزهایی که باعث میشود مردم دربارۀ شما آن فکرها را بکنند ،هستید.
"استنلی فرارد"   فرستنده: عباس

جمله چهارم:؟

 


دسته بندی :


آخرین مطالب

» آغاز به کار وبسایت جدید ( ٢٧ آذر ۱۳٩۱ )
» تصاویر محرم ( ٩ آذر ۱۳٩۱ )
» گل گلزار ( ٥ آذر ۱۳٩۱ )
» رنگ امروز ( ٢٤ آبان ۱۳٩۱ )
» صرفا جهت تست ( ٢٢ آبان ۱۳٩۱ )
» مرحله دوم کمک رسانی ( ۱٩ آبان ۱۳٩۱ )
» ساختمان شهرداری ( ۱٧ آبان ۱۳٩۱ )
» اطلاعیه ( ۱٠ آبان ۱۳٩۱ )
» مقبره شهدا ( ٩ آبان ۱۳٩۱ )
» خیابان چهل سانتیمتری ( ٦ آبان ۱۳٩۱ )