آه ای حسرت همیشگی    ناگهان چه زود دیر میشود

تقدیم به معلمانی که گچ روی شانه شان سرمه چشم ماست.    بقیه در ادامه مطلب


اولین روز دبستان بازگرد         کودکی ها شاد و خندان باز گرد
باز گرد ای خاطرات کودکی             بر سوار اسب های چوبکی

خاطرات کودکی زیباترند                 یادگاران کهن مانا ترند

درسهای سال اول ساده بود          آب را بابا به سارا داده بود

درس پند آموز روباه وکلاغ              روبه مکارو دزد دشت وباغ

روز مهمانی کوکب خانم است        سفره پر از بوی نان گندم است 

کاکلی گنجشککی با هوش بود     فیل نادانی برایش موش بود

با وجود سوز وسرمای شدید       ریز علی پیراهن از تن میدرید

تا درون نیمکت جا میشدیم         ما پرازتصمیم کبری میشدیم

پاک کن هایی ز پاکی داشتیم         یک تراش سرخ لاکی داشتیم

 کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت    دوشمان از حلقه هایش درد داشت

گرمی دستان ما از آه بود                 برگ دفترها به رنگ کاه بود

 مانده در گوشم صدایی چون تگرگ          خش خش جارو ی  بابا روی برگ

همکلاسیهای من یادم کنید                     بازهم در کوچه فریادم کنید

 همکلاسیهای درد ورنج وکار                 بچه های جامه های وصله دار

بچه های دکه خوراک سرد                      کودکان کوچه اما مرد مرد

 کاش هرگز زنگ تفریحی نبود                 جمع بودن بودوتفریقی نبود

کاش میشد باز کوچک میشدیم                لا اقل یک روز کودک میشدیم

 یاد آن آموزگار ساده پوش                        یاد آن گچها که بودش روی دوش

 ای معلم یاد وهم نامت بخیر                    یاد درس آب وبابایت بخیر

 ای دبستانی ترین احساس من            بازگرد این مشقها را خط بزن

ای دبستانی ترین احساس من             بازگرد این مشقها را خط بزن


دسته بندی : bayram، خادمی


آخرین مطالب

» آغاز به کار وبسایت جدید ( ٢٧ آذر ۱۳٩۱ )
» تصاویر محرم ( ٩ آذر ۱۳٩۱ )
» گل گلزار ( ٥ آذر ۱۳٩۱ )
» رنگ امروز ( ٢٤ آبان ۱۳٩۱ )
» صرفا جهت تست ( ٢٢ آبان ۱۳٩۱ )
» مرحله دوم کمک رسانی ( ۱٩ آبان ۱۳٩۱ )
» ساختمان شهرداری ( ۱٧ آبان ۱۳٩۱ )
» اطلاعیه ( ۱٠ آبان ۱۳٩۱ )
» مقبره شهدا ( ٩ آبان ۱۳٩۱ )
» خیابان چهل سانتیمتری ( ٦ آبان ۱۳٩۱ )