یکی از دوستان نزدیکم میگفت: خدا بیامرز،پدرم وقتی (یازده سال پیش) فوت کرد، با همه وراث صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم ، پولی را که قرار بود صرف شام دادن در حق پدرم بود را ، به تکمیل جاده وادی هجرت هزینه کنیم. بعد از اینکه آن پول را به امنای آن جاده پرداخت کردیم، عمویم که از ریشسفیدان فامیل بود، اعتراض کرد و گفت : حتما باید در حق متوفی شام داده شود. بر اثر اصرار ایشان ما مجددا مجبور شدیم ، هزینه شام را نیز پرداخت نمائیم.

امروز یازده سال از آن ماجرا میگذرد. از میدان شهیدلو میگذشتم که پارچه نوشته ای نظرم را جلب کرد که روی آن نوشته بود:

"بدینوسیله از وراث محترم مرحوم "مشهدی محمد بهشتی" ، که با اهدای یک میلیون تومان ، در حق آنمرحوم، جهت احداث غسالخانه جدید، ما را در این امر یاری نمودند ... .

امروز فهمیدم که میشود در حق مرده شام نداد و پول آنرا صرف کارهای خیر کرد. کاش روزی برسد که این فرهنگ بسیار خوب ،در جامعه ما چنان رواج پیدا کند که نیازی به پارچه نوشته، جهت فرهنگ سازی، نباشد. نظر شما چیست؟


دسته بندی : خادمی


آخرین مطالب

» آغاز به کار وبسایت جدید ( ٢٧ آذر ۱۳٩۱ )
» تصاویر محرم ( ٩ آذر ۱۳٩۱ )
» گل گلزار ( ٥ آذر ۱۳٩۱ )
» رنگ امروز ( ٢٤ آبان ۱۳٩۱ )
» صرفا جهت تست ( ٢٢ آبان ۱۳٩۱ )
» مرحله دوم کمک رسانی ( ۱٩ آبان ۱۳٩۱ )
» ساختمان شهرداری ( ۱٧ آبان ۱۳٩۱ )
» اطلاعیه ( ۱٠ آبان ۱۳٩۱ )
» مقبره شهدا ( ٩ آبان ۱۳٩۱ )
» خیابان چهل سانتیمتری ( ٦ آبان ۱۳٩۱ )