با توجه به نظر یکی از بانوان محترم، مبنی بر عدم رسیدگی وبسایت به موضوعات حیطه بانوان ، این بخش بعد از یک سال، مجددا بروز رسانی میشود.

بانوان عزیز میتوانند از طریق بخش "نظرات"، موضوعات ،مشکلات و مسائل پیرامون خود رو مطرح کنند.جهت پیگیری این موضوع به ادامه مطلب رجوع فرمائید ویا اینجا کلیک نمائید. 


بانوان عزیز،سئوالات ،مشکلات و مسائل مربوط به حیطه زنان بایرام رو در اینجا مطرح فرمائید. و آنرا با خانمهای دیگر در میان بگذارید. ایده های مهم در صفحه اصلی مطرح خواهند شد.

تاسف:با وجود اینکه مدت زیادیست این قسمت از سایت(بانوان) ،ایجاد گردیده است متاسفانه و یا خوشبختانه هیچ مشکلی از طرف بانوان بایرام مطرح نگردید. شاید هم این عزیزان ،هیچ مشکلی در پیرامونشان نیست و این مسلم است که اینگونه نیست.

اما شعر ارسالی "عباس" عزیز، اثر سیمین بهبهانی، گویای تمامی مشکلاتی است که باید مطرح میگردید ،ولی نگردید.

زنی آهسته میمیرد

زنی را می شناسم من                 که شوق بال و پر دارد
ولی از بس که پُر شور اس            دو صد بیم از سفر دارد
زنی را می شناسم من             که در یک گوشه ی خانه
میان شستن و پختن                             درون آشپزخانه
سرود عشق می خواند             نگاهش ساده و تنهاست
صدایش خسته و محزون                 امیدش در ته فرداست
زنی را می شناسم من          که می گوید پشیمان است
چرا دل را به او بسته                          کجا او لایق آنست؟
زنی هم زیر لب گوید                           گریزانم از این خانه
ولی از خود چنین پرسد               چه کس موهای طفلم را
پس از من می زند شانه؟                زنی آبستن درد است
زنی نوزاد غم دارد                           زنی می گرید و گوید
به سینه شیر کم دارد                          زنی با تار تنهایی
لباس تور می بافد                            زنی در کنج تاریکی
نماز نور می خواند                          زنی خو کرده با زنجیر
زنی مانوس با زندان                      تمام سهم او اینست:
نگاه سرد زندانبان!                      زنی را می شناسم من
که می میرد ز یک تحقیر                     ولی آواز می خواند
که این است بازی تقدیر                   زنی با فقر می سازد
زنی با اشک می خوابد                زنی با حسرت و حیرت
گناهش را نمی داند                        زنی واریس پایش را
زنی درد نهانش را                            ز مردم می کند مخ

که یک باره نگویندش              چه بد بختی چه بد بختی!
زنی را می شناسم من            که شعرش بوی غم دارد
ولی می خندد و گوید                   که دنیا پیچ و خم دارد
زنی را می شناسم من             که هر شب کودکانش را
به شعر و قصه می خواند                اگر چه درد جانکاهی
درون سینه اش دارد                    زنی می ترسد از رفتن
که او شمعی ست در خانه                  اگر بیرون رود از در
چه تاریک است این خانه!              زنی شرمنده از کودک
کنار سفره ی خالی              که ای طفلم بخواب امشب
بخواب آری                                 و من تکرار خواهم کرد
سرود لایی لالایی                     زنی را می شناسم من
که رنگ دامنش زرد است            شب و روزش شده گریه
که او نازای پردرد است!              زنی را می شناسم من
که نای رفتنش رفته                   قدم هایش همه خسته
دلش در زیر پاهایش                          زند فریاد که: بسه
زنی را می شناسم من             که با شیطان نفس خود
هزاران بار جنگیده                          و چون فاتح شده آخر
به بدنامی بد کاران                          تمسخر وار خندیده!
زنی آواز می خواند                      زنی خاموش می ماند
زنی حتی شبانگاهان                    میان کوچه می ماند
زنی در کار چون مرد است         به دستش تاول درد است
ز بس که رنج و غم دارد                  فراموشش شده دیگر
جنینی در شکم دارد                  زنی در بستر مرگ است
زنی نزدیکی مرگ است              سراغش را که می گیرد؟

سراغش را که می گیرد؟                 نمی دانم، نمی دانم
شبی در بستری کوچک                 زنی آهسته می میرد
زنی هم انتقامش را                      ز مردی هرزه می گیرد
...زنی را می شناسم من

با تشکر فراوان از عباس عزیز


دسته بندی : بانوان، bayram ir، خادمی


آخرین مطالب

» آغاز به کار وبسایت جدید ( ٢٧ آذر ۱۳٩۱ )
» تصاویر محرم ( ٩ آذر ۱۳٩۱ )
» گل گلزار ( ٥ آذر ۱۳٩۱ )
» رنگ امروز ( ٢٤ آبان ۱۳٩۱ )
» صرفا جهت تست ( ٢٢ آبان ۱۳٩۱ )
» مرحله دوم کمک رسانی ( ۱٩ آبان ۱۳٩۱ )
» ساختمان شهرداری ( ۱٧ آبان ۱۳٩۱ )
» اطلاعیه ( ۱٠ آبان ۱۳٩۱ )
» مقبره شهدا ( ٩ آبان ۱۳٩۱ )
» خیابان چهل سانتیمتری ( ٦ آبان ۱۳٩۱ )