ز مثل: زلزله

نترس آبجی من هستم

ولی بعد از مدتی ، دیگر نه حمید بود و نه لیلا و نه من

می دانی زلزله ، ما که رفتیم

ولی روح کوچکمان دید که خیلی ها آمدند

هم آنهایی که هیچ گاه در روستایمان ندیده بودیمشان

لودر هم آورند ، با کلی کمپوت شیرین و بسته های غذا

ولی ما دیگه نبودیم ، تازه روزه هم بودیم

لودر که می دانی چیست

همان ماشینی که در شهر ها برای ساخت خانه

از آن استفاده می کنند

ودر روستا ها برای برداشتن آوار از سر مردم

مصاحبه هم کردند که قرار است وام بدهند

و دستور داده اند که خیلی خیلی خیلی سریع باشد

همان وامی که به دلیل نبودن ضامن برای پدر

برای دادن نصف آن نیز ، هرگز موافقت نکردند

کاش قبل از آمدن تو ، وام را داده بودند

تا پدر خانه بهتری برایمان می ساخت

تا پدر مجبور نباشد هی با گل و سنگ سقف را بپوشاند

وای پدر ، چقدر سنگین کرده بودی این آوار را

نمی دانم زلزله

شاید برای دادن وام ، به پادرمیانی تو احتیاج داشتند

 می دانی زلزله

با آمدن تو ، روستای ما را شناختند

می گویند کمک به زلزله زدگان ثواب دارد ، درست

ولی مگر کمک به روستاییان برای زندگی بهتر ، ثواب ندارد؟

راستی چرا برخی آدم ها برای بیدار شدن و لرزیدن قلب شان

به شش ریشتر لرزه احتیاج دارند ؟

می دانی زلزله به چه فکر می کنم

به روستای بعدی ، ثواب بعدی ، درمانگاه بعدی و دستورات بعدی

و به زنده های لودر و کمپوت ندیده

به پدرهای روستاهای دیگر که با تنگدستی ،

آوارهای بعدی را تکه ، تکه ، تکه بر سقف خراب خود می چینند

تا روزی مریم و لیلا و حمیدشان را از زیر آن بردارند

دلم برای لیلا و حمید و مریم های بعدی می سوزد

می دانی زلزله

ما که رفتیم

ولی خدا کند روزی بنویسند :

ز مثل زندگی

/ 2 نظر / 42 بازدید
.

باسلام اگه میشه بحث زلزله رو از سایت بردارین هر روز داره سایتو میلرزونه خواهشن بردارید

ناشناس

سلام. سوگواره ی بینهایت زیبایی بود. اگه نوشته ی خودتونه افرین و هزاران درود.