تاریخچه ورزش بایرام

قدمت ورزش رسمي،مخصوصا فوتبال ،در بايرام به حدود چهل سال پيش برميگردد. بنا به روایاتی اولین کسی که ورزش فوتبال را به بایرام آورد آقای ایوب نوروزی بوده است.اولین تیمهای رسمی ،تيم سهند و بعد از آن، رستاخيز و قيام تشكيل شدند.

در اوايل تشكيل اين تيمها ،مسابقات آنان با تيمهاي روستاهاي همجوار و بعدا ،شهرهاي نزديك مثل اسكو و خسروشهر بود.حدود بیست سال پيش ،تعداد اين تيمها به بيش از بيست تيم در رده هاي مختلف سني رسيد. اکثرا روزهای جمعه زمین فوتبال  برای انجام مسابقات تیمهای مختلف  زمانبندی میشد. دو تیم سنتی بایرام  (خیبر و قیام) اولویت اول را در تصاحب زمین داشتند. چون اکثر تیمهائی که برای مسابقه با اینها به زمین میآمدند از خارج از بایرام بودند. مسابقات این دو رقیب هم به نوبه خود دیدنی بود. و هر کدام طرفداران مخصوص خودش را داشت. مرحوم علی غلامی بعنوان لیدر اصلی تیم قیام محسوب میشد و با شیپور دوچرخه ،که تیوب آنرا درآورده بود و در آن میدمید تیم قیام را تشویق میکرد. تيم قيام متشكل از همان بازيكنان تيمهاي قديمي بودند كه كم كم پا به سن ميگذاشتند.

با آغاز جنگ تحميلي اكثر جوانان بايرام ،به جبهه ها اعزام شدند.در همان زمان جنگ جواناني كه از جبهه برگشته بودند،تيمي تشكيل ميدهند و چون تشكيل آن مصادف با پايان عمليات خيبر بود ،نام تيم را هم خيبر ميگذارند. از آنزمان به بعد فوتبال در بايرام رنگ ديگري گرفت.

در رده هاي جوانان تيمهائي چون استقلال و پيروزي و در رده نو جوانان، تيمهائي چون: شهيد ترابي، انقلاب ،آزادي،پرسپوليس،پيام و خيلي از تيمهاي ديگر، با هم در مسابقه بودند.با گذشت زمان و با ظهور تكنولوژي، كم كم ....  . ادامه دارد...

/ 0 نظر / 39 بازدید